Ira Hassinen


Olen Suomen Urheiluliiton kouluttama valmentaja, ja olen valmentanut tavoitteellisia aikuisurheilijoita sekä monipuolisesti eri tasolla ja tavoitteilla juoksevia aikuiskuntoilijoita seitsemän vuoden ajan. Val­men­ta­jan ja myös Personal Trainerin koulutus sekä vuosien kokemus eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta olevista val­men­net­ta­vis­ta, on luonut hyvän perustan myös yk­si­löl­li­sen ja suun­ni­tel­mal­li­sen har­joit­te­lun suun­nit­te­lul­le. Tällä hetkellä opiskelen Varalassa ammattivalmentajaksi (VAT).


Olen tavoitteellinen kestävyysjuoksija myös itse, ja tiedän että monipuolisella ja kokonaisvaltaisella harjoittelulla, yhdistettynä oikeaan ja terveelliseen ruokavalioon voi saavuttaa vaikka mitä. Rasitusvammat ovat opettaneet, että sen lisäksi että ymmärtää levon merkityksen, on tärkeää selvittää juurisyitä, mitkä ovat johtaneet rasitusvamman syntymiseen. Ennen kaikkea tärkeintä on hallita kokonaisuus ja huomioida kaikki sen osa-alueet, jotta asettamasi tavoitteet saavutetaan. Kokonaisuus ratkaisee. Harjoittelun ohella ravinto ja lepo ovat kaikki yhtä tärkeitä osa-alueita. Jos näistä osa-alueista jokin ei ole kunnossa, niin sitä ei voida korvata pienillä yksittäisillä teoilla tai varsinkaan painottamalla jotain osa-aluetta entistä enemmän. Minun kanssani treenaat tehokkaasti mutta turvallisesti. Huomioin valmennuksessani aina kokonaisuuden.


Treeni- ja val­men­nus­fi­losofiani mukaan kovaa työtäkin vaa­ti­vas­sa kes­tä­vyys­la­jis­sa on tärkeää muistaa tree­naa­mi­sen ja kilpailun ohella myös muu elämä. Kun pysyy terveenä, sen myötä säännöllinen ja pitkäjänteinen tekeminen palkitaan ennen pitkää. Ta­voit­teel­li­ses­ta har­joit­te­lus­ta ei tarvitse tinkiä, kunhan muistaa, että pa­lau­tu­mi­ses­ta ja levosta ei saa tinkiä ja har­joit­te­lun jaksotus on tärkeää myös ke­hit­ty­mi­sen kannalta. Tree­naa­mi­sen tulee olla hauskaa ja mo­ti­voi­vaa, vaikka välillä har­joit­te­lu ei olekaan joka kerta yhtä kivaa. Sadesää ja loska eivät vält­tä­mät­tä hou­kut­te­le aina lenk­ki­po­lul­le ja juok­se­maan, mutta treenin jälkeen harvemmin on har­mis­tu­nut olo


Juok­su­liik­keen val­men­ta­ja­na olen ollut vuodesta 2016 ja toimin Pirkkolan ja Puolarmaarin val­men­ta­ja­na.


Omia saa­vu­tuk­sia­ni:
·  Ma­ra­to­ne­ja, tarkalleen 11 kpl
·  Puo­li­ma­ra­to­ne­ja tois­ta­kym­men­tä, tarkkaa määrää en osaa sanoa
·  Kymppejä ja lyhyempiä matkoja myös useampia
·  Yksi ult­ra­pol­ku­ma­ra­ton (55km) Pallas-Ylläs, ja kahdesti HC Double = HCM+HCR (63,3km)
·  Han Moo Do 1. dan 2005


Kou­lu­tus­taus­ta:

· Trainer4You ravintovalmentaja 2023
·  SUL Kes­tä­vyys­juok­su­val­men­ta­ja (3.taso) 2016
·  Fustra Personal Trainer 2014
·  PTCA Personal Trainer 2014
·  FAF Running Trainer 2014
·  Trainer4You Hy­vin­voin­ti­val­men­ta­ja 2011
·  Fi­lo­so­fian maisteri 2010
·  Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den kan­di­daat­ti 2008
·  Kou­lu­tet­tu hieroja/ur­hei­lu­hie­ro­ja 2007


Tulossa:
· VAT valmentaja 2024

Treenit Pirkkolassa!


Treenit Puolarmaarissa!


Valmennuspalvelut